maszyna do wykrawania otworów

Konfigurowalna linia do produkcji kanałów wentylacyjnych.

Linie / maszyny do produkcji kanałów wentylacyjnych

 

Model: TotalBend LK1500x3 Konfig - automatyczna linia do produkcji kanałów wentylacyjnych w wersji podstawowej LK_1500x3 wraz z możliwościami rozszerzeń.

 

Charakterystyka

Automatyczna konfigurowalna linia do produkcji kanałów wentylacyjnych dedykowana dla przemysłu wentylacyjnego. Linia realizuje następujące procesy: rozwijanie blachy z kręgu, prostowanie, formowanie usztywniające, cięcie oraz zaginanie kanałów o wybranym profilu i wymiarze.

Możliwe rozszerzenie linii o: moduł wybijania otworów pod stężenia, etykietowania kanałów, selektor automatyczny, kolejne rozwijaki.

Linia może być wyposażona w szereg rozwijaków co pozwala mieć wiele różnych rodzajów blachy gotowych do przezbrojenia. Opcjonalny selektor automatyczny, który trzyma do 4 arkuszy blachy wykonuje szybkie automatyczne przezbrojenie maszyny, pozwala na wykonanie zróżnicowanego planu produkcji w sposób automatyczny nie zajmując czasu operatora.

Maszyna odpowiednia do obróbki blach o grubości od 0.5 do 1.2 [mm], dla masy kręgu 6000 [kg] i szerokości kręgu 1.5 [m], Stal miękka/ stopowa/ nierdzewna Rm<450 N/mm².

Linia do produkcji kanałów wentylacyjnych

 

Linia w standardzie zawiera:

1. 3 rozwijaki nienapędzane do 6T - na kołach/mobilny, z modułem dokującym, dwustronnie podparty, z hamulcem, manualnie rozprężany
2. Prostowarka z selektoremz podajnikiem, ilość blach w selektorze: 3, selektor manualny, z regulacją szczeliny co umożliwia precyzyjne prostowanie blachy.
3. Moduł falowarki - usztywniający arkusz blachy, profilujący zadane umocnienia o przekroju trapezowym lub 'z'.
4. Mechanizm gilotyny i zaginarka 

 

Opcje dodatkowe:

 

5. Moduł otworowania, stacja wykrawająca otwory pod stężenia

6. Druga falowarka

7. Dodatkowe 2 walce w prostownicy

8. Dodanie rozwijaka

9. Selektor automatyczny

10. Dodanie kolejnego separatora w selektorze automatycznym

11. Opcja internetowa, przesyłanie na maszynę harmonogramu produkcji

12. Etykieciarka - naklejkowa

13. Drukarka atramentowa

 

Specyfikacja techniczna:

1. Rozwijak nienapędzany do 6 Ton.

Parametr Wartość
Masa kręgu
Max. 6 000 kg
Szerokość kręgu
min. 450 up to max. 1520 mm
Wymiary osi rozprężnej 450-550 mm
Max średnica zewnętrzna kręgu 1100 mm
Łożyskowanie  Łożyskowanie osi rozwijaków na łożyskach ślizgowych
Metoda wymiany kręgu Krąg blachy wymieniany manualnie poprzez podniesienie osi trzpienia rozwijaka, włożenie go w krąg blachy, rozprężenie oraz nałożenie kręgu z trzpieniem z powrotem na stojak rozwijaka z wykorzystaniem suwnicy lub wózka widłowego.
Prowadzenie blachy  Zamontowane stojaki z rolkami podpierającymi blachę pomiędzy rozwijakami iprzed selektorem.

 

 2. Prostowarka z selektorem manualnym

Parametr Wartość
Ilość blach w selektorze  3
Czas wymiany obrabianej blachy na selektorze Czas wymiany około 60s przeznaczony na wycofanie poprzedniej i wprowadzenie kolejnej blachy manualnie do selektora.
 Ilość wałów w prostownicy  5 utwardzanych wałów prostujących
 Metoda regulacji wałów  System ręcznej regulacji wałów górnych prostowarki do dostosowania do danej grubości blachy.
 Średni pobór mocy  1.5 kW

 

 3. Moduł falowarki

Parametr Wartość
 Opcje kształtowania blachy

 Kształt przefalowania do wybory według rysunku poniżej

Stiffened profile

 4. Moduł mechanizmu gilotyny i zaginarka kanałów

Parametr Wartość
Wymiary arkusza na wejściu 

Grubość blachy: 0.5-1.2 [mm], Szerokość: max. 1520 [mm]

 Napęd gilotyny Gilotyna napędzana elektrycznie, noże zawierają się w ofercie 
Min. wymiar kanału  140x140 [mm]
Max. wymiar kanału  2500x2500 
Produkowane przekroje 

Profile option

 
Dokładność wymiarów cięcia  [+/-] 1 mm / 1000 mm 
Wydajność  Kanał 400x400 mm , czas wykonania około 40 sek. 
 Napęd belki dociskającej  Zaginanie i docisk belki zaginającej realizowane siłownikami pneumatycznymi, posuw blachy- elektrycznie, cięcie elektryczne – motoreduktorem.

 

 

Wyposażenie opcjonalne i rozszerzenia

 

5. Moduł otworowania, stacja wykrawająca otwory pod stężenia

Parametr Wartość
Ilość wykrojników

3 sztuki

 Kształt wykrojników fi 8.4 mm 
Rodzaj napędu  Napęd pneumatyczny
Ciśnienie sprężonego powietrza/zużycie  6,5 Bar 
Czas wybijania jednego rzędu otworów 

1.5 s

 
Dokładność pozycji wybijanego otworu [+/-] 3 mm 
Uruchamianie wykrojników  Automatyczne – według wybranego programu na podstawie normy lub tabel klienta. 
 Widok menu do automatycznego wybijania otworów Menu otworowania 

 

6. Druga falowarka zabudowana na linii

Parametr Wartość
Wbudowanie drugiej falowarki na linii Dwie opcje przefalowania/ usztywnienia blachy na jednej maszynie.

Stiffened profile

 

7. Dodatkowe 2 walce w prostownicy

Parametr Wartość
Dodatkowe 2 walce Bardziej dokładne prostowanie blach, lepsza efektywność w pozbawianiu blachy naprężeń.

 

 8. Dodanie kolejnego rozwijaka

Parametr Wartość
Kolejny rozwijak w maszynie
Rozwijak nienapędzany do 6 Ton, rozwijak z ramą na kołach, wraz z rozbudową stacji dokującej o 1 miejsce postojowe.

 9. Selektor automatyczny

Parametr Wartość
Selektor automatyczny
Zamiana modułu selektora dla 3 blach z manualnego na automatyczny. W liniach z wieloma rozwijakami czas zmiany obrabianej blachy tzn. wycofania poprzedniej i wprowadzenia kolejnej grubości w sposób automatyczny trwa ~30 sekund.

 

 10. Dodanie kolejnego separatora w selektorze automatycznym

Parametr Wartość
Dodatkowy separator na blachę w selektorze automatycznym

Dodanie kolejnego separatora blach w selektorze automatycznym, dla zwiększenia wymienności blach obrabianych w maszynie. Maksymalna łaczna ilość blach w selektorze - do uzgodnienia.

 

 11. Opcja internetowa, przesyłanie na maszynę harmonogramu produkcji

Parametr Wartość
Realizacja funkcji przesyłania harmonogramu produkcji do maszyny po sieci LAN.

Przesyłanie po sieci zakładowej harmonogramu produkcji z komputera biurowego na maszynę. Kontrola wykonanych i pozostałych do wykonania zadań, kontrola czasu pracy maszyny, długości zalogowania/wylogowania operatora.

Menu harmonogramu 1 

Menu harmonogramu 2

 

11. Etykieciarka, naklejki papierowe identyfikujące serię/wymiar kanału

Parametr Wartość
Druk Nazwa firmy, kod kreskowy, symbol produktu, nazwa produktu
Sposób obsługi Drukarka drukuje etykietę na początku wykonywania elementu, operator ręcznie przykleja etykietę na element.
Widok drukarki etykieciarka 

 

11. Drukarka atramentowa nadruki identyfikujące serię/wymiar kanału

 

Parametr Wartość
Druk Nazwa firmy, kod kreskowy, symbol produktu, nazwa produktu
Sposób obsługi Druk automatyczny na powierzchni blachy od góry atramentem trudno zmywalnym.
Widok drukarki i powierzchni drukowanych

drukarka

nadruk

nadruk

 

Linia do produkcji kanałów wyposażona w 3 rozwijaki:

Duct bending line

 

Oferujemy adaptacje linii do przestrzeni jaką dysponuje inwestor, instalację, szkolenie pracowników z zasad eksploatacji urządzeń, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

 

 

Linia do prostowania, cięcia wzdłużnego, poprzecznego otworowania- EDGE LCAWO 1500

Linia do prostowania, cięcia wzdłużnego, poprzecznego, otworowania (konfigurowalna)

 

 Model: Edge LCAWO 1500 - prostowanie, precyzyjne cięcie poprzeczne i wzdłużne, otworowanie - opcje konfigurowalne

Characteristics

Automatyczna linia do obrabiania blachy z kręgu. Linie przeznaczona jest dla blach o grubości od 0,4 do 3 mm, wagi kręgu do 15000 kg oraz szerokości kręgu do 1,5 m.

Linia składa się z modułów realizujących kolejno zadania: rozwijanie z kręgu i podawanie blachy, prostowanie, cięcie wzdłużne opcjonalnie otworowanie/ wybijanie otworów, cięcie poprzeczne, foliowanie, układanie na przenośniku lub uchylnym nożycowym stole stacjonarnym. Maszyna może być wyposażone w odbiornik skrawków.

Linia przeznaczona dla stali stopowych; galwanizowanych; nierdzewnych; powlekanych; aluminium.

Cuto to lenght machine

Linia składa się z następujących modułów:

1. Rozwijak - napędzany z wózkiem załadowczym, według oferty modele Arm 2 or Arm3.
2. Moduł prowadzenia taśmy.
3. Straightening unit/ feeder - Prostowarka z podajnikiem - prostowarka wyposażona w 7 -15 wałów utwardzonych, może mieć wykonanie specjalne by nie rysowań blachy, położenie górnych wałów jest regulowane, co pozwala dopasować szczelinę do danej grubości blachy, posiada precyzyjny podajnik napędzany silnikiem serwo z dokładnością  [+/-] 0.1 / 250mm.
4.Mechanizm cięcia wzdłużnego
5.Mechanizm tnący z gilotyną automatyczną
6.Stół odbiorczy
7.Mechanizm odbioru skrawków bocznych

 

Specyfikacja techniczna:

Parameter Value
Masa kręgu
15000 kg
Szerokość kręgu
min. 250 up to max. 1500 mm
Grubość arkusza min. 0,40 max. 3 mm
Materiał

stali stopowych; galwanizowanych; nierdzewnych; powlekanych; aluminiumRm<750N/mm²

Mechanizm cięcia wzdłużnego

5 par noży

Dokładność +/- 0,5 mm / 1000 mm
Ilość wałów do15 wałów utwardzonych, ilość zależna od rodzaju prostowanej blachy, możliwe wykonanie prostowarki w wersji 'bez zarysowań'
Machanizm gilotyny gilotyna napędzana elektrycznie, noże w standardzie
Metoda wymiany/ nałożenia kręgu Półautomatyczna - operator steruje wózkiem załadowczym, położeniem wieży rozwijaka, rozprężeniem osi. Krąg znajdujący się na wózku zostaje założony na oś rozwijaka, oś zostaje automatycznie rozprężona.
Wydajność 4 arkusze o długości 900mm / 1 min.
Metoda sterowania linią

Linia sterowana kontrolerem przemysłowym PLC, wyposażona w ekran operatorki HMI z którego zadaje się sygnały steruje Start/Stop, długość cięcia, ilość sztuk o danej długości, prędkość, konfiguracje otworów do wybicia.

Języki – Polski/English/ German / Russian do wyboru

Interfejsy komunikacyjne do integracji z innymi urządzeniami

Sieć przemysłowa/ połączenia IO  lub metody mieszane- do uzgodnienia na etapie zamówienia.

 

Oferujemy adaptacje linii do przestrzeni jaką dysponuje inwestor, instalację, szkolenie pracowników z zasad eksploatacji urządzeń, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.