rozwijak

Double decoiler - one side

Double decoiler - one side

 

Model Decoiler - Arm 2

Characteristic

Double decoiler may be loaded with 2 x 6000 kg mass, powered,one side bearing, mandres is hydraulically expandable.

Decoiler runs in feedback mode for better control of coil's rotation speed and decoiling fluency.

Coil is loaded directly on the mandrel with lifting cart in half automatic mode.

 

 

Rozwijak

 

Technical specification

 

Parameter Value
Coil mass
Max. 2 x 6000 kg
Expandable madrel's axis dimension
diameter 450-620mm (internal coil's diameter -508mm)
Coil's width

min. 250 mm / max. 1500 mm

Max. coil's dimaeter

1100mm

Coil's changeover method
Half automatic method where the coil is loaded directly on the cantilevered mandrel by coil lifter the process is vcontrolled by operator. The mandrel is expanded hydraulically.
Control Soft start and stop during sheet's uncoiling for jerks suppresion.

 

Rozwijak automatyczny Arm One

Rozwijak do blachy napędzany automatycznie - Arm One

 

Model Rozwijak do blachy- Arm 1

Charakterystyka

Rozwijak o ładowności do 8 000kg, napędzany elektrycznie, pracujący w trybie sprzężenia zwrotnego dla lepszej kontroli obrotów kręgu blachy oraz płynności rozwijania. Rozwijak jest podparty jednostronnie, rozprężany hydraulicznie, stacjonarny.
Krąg jest nakładany bezpośrednio na ramię rozwijaka poprzez automatyczny wózek załadowczy.

 

 

Rozwijak do blachy


 

Specyfikacja techniczna

Parametr Opis
Masa kręgu Max. 1500 kg
Wymiary osi rozprężnej 450-550mm (średnica wewnętrzna kręgu -508mm)
Max. średnica zewnętrzna kręgu

1100mm

Metoda wymiany kręgu Półautomatyczna.Operator steruje zdalnie wózkiem załadowczym, który ściąga bądź nakłada kręgi na osie rozprężne rozwijaka.
Sterowanie Miękki start i stop podczas rozwijania blachy ograniczający szarpnięcia

Rozwijak automatyczny dwuramienny - dwustronny Arm 2

Rozwijak napędzany dwuramienny- dwustronny

 

Model Rozwijak do blachy - Arm 2

 

 

Charakterystyka

Rozwijak dwuramienny o ładowności do 2 x 6 000kg, napędzany elektrycznie, pracujący w trybie sprzężenia zwrotnego dla lepszej kontroli obrotów kręgu blachy oraz płynności rozwijania. Rozwijak jest podparty jednostronnie, rozprężany hydraulicznie, stacjonarny.
Krąg jest nakładany bezpośrednio na ramię rozwijaka poprzez automatyczny wózek załadowczy.

 

 Rozwijak do blachy napędzany dwuramienny

Specyfikacja techniczna

Parametr Opis
Masa kręgu Max. 2 x 6000 kg
Wymiary osi rozprężnej 450-620mm (średnica wewnętrzna kręgu -508mm)
Szerokość kręgu

min. 250 mm / max. 1500 mm

Max. średnica zewnętrzna kręgu

1100mm

Metoda wymiany kręgu Półautomatyczna.Operator steruje zdalnie wózkiem załadowczym, który ściąga bądź nakłada kręgi na osie rozprężne rozwijaka.
Sterowanie Miękki start i stop podczas rozwijania blachy ograniczający szarpnięcia